Despre noi:

Scoala Postliceala Florentina Mosora se situează în  zona centrala a Municipiului Buzau, zona concretizata prin dezvoltare si extindere. Ea oferă instruire în domeniul medical . Având în vedere că este singura şcoală din judeţ care oferă scolarizare in calificarile asistent medical de laborator, asistent de igiena si sanatate publica si printre putinele din tara care scolarizeaza ,,ergoterapeut” provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul rural , din alte oraşe ale judeţului , dar si din alte judete.

Activitatea desfăşurată în cadrul acestei scoli  urmăreste nu numai o buna pregatire profesionala dar si :

  • să formeze capacităţi de autocunoaştere şi autoevaluare ;
  • să formeze capacităţi de comunicare solicitate de necesitatea dobândirii şi utilizării informaţiilor despre lumea muncii, profesiilor şi despre universul şcolilor ;
  • să trezească şi să dezvolte interese şi aplicaţii profesionale ;
  • să formeze un sistem de atitudini realiste şi de valori pozitive faţă de lumea muncii ;
  • să formeze şi să dezvolte capacităţile de planificare şi decizie personală în vederea evaluării unei strategii personale în carieră ;
  • să trezească şi să cultive sentimentul de apreciere faţă de sine şi faţă de alţii, a interesului afirmarea şi valorizarea personală.

 

Pe măsură ce scoala îşi va spori independenţa decizională faţă de  nivelurile ierahice superioare ale sistemului şcolar, ea va deveni tot mai dependentă de comunitatea locală, atât în privinţa opţiunilor educaţionale strategice cât şi din punct de vedere a resurselor (umane şi materiale) care pot fi atrase. Din acest motiv devine o obligaţie individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (finaciare, geografice, de mediu) în care funcţionează unitatea şcolară respectivă, pe de altă parte.

  • GraficExamene
  • 500x500
  • situatie
  • 500x500 2

Presedinte C.E.A.C.

Oana Ristea

Director

Claudia Stefan

Secretar

Elena Nica